Regisztrálj vagy lépj be a Kidblo-ba!

Csatlakozz a Kidblo.com közösséghez! A Csatlakozás ingyenes és az is marad! Vezesd babáid és gyermekeid fejlődését a Kidblo naplóban! Hirdesd meg a felesleges kinőt gyermekruhádat, vagy vásárolj olcsóbban! Legyél Te is a szülők közösségében!
Regisztráció
Emlékezz rám
Elfelejtett felhasználónév  Elfelejtett jelszó Aktivációs kód újraküldése

 • Újdonság a Kidblo.com-on!
  Szeretnéd népszerűsíteni a céged vagy vállalkozásod? Akkor add hozzá a Családbarát partnereink közé és mi kiajánlunk a Kidblo.com tagokak. A hozzáadás ingyenes és garantált a siker! Hozzáadni itt tudod ->> Új Családbarát partner
 • Újdonság a Kidblo.com-on!
  Szeretnéd népszerűsíteni a céged vagy vállalkozásod? Akkor add hozzá a Családbarát partnereink közé és mi kiajánlunk a Kidblo.com tagokak. A hozzáadás ingyenes és garantált a siker! Hozzáadni itt tudod ->> Új Családbarát partner
 

Hatályos: 2020.Február 1.-től


A Kidblo.com címen üzemelő internetes portál illetve a Kidblo.com mobil applikáció, továbbiakban Szolgáltató az alábbiakban határozza meg a Portálra, és a mobil applikációban igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.


Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.


Fogalmak:

Szolgáltató, Adatkezelő

a portált és mobil applikációt üzemeltető és a szolgáltatást nyújtó cég.

Portál, mobil applikáció

A Szolgáltató által üzemeltetett honlap: Kidblo.com és a Kidblo.com mobil applikáció

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Előfizető egyúttal Felhasználónak is minősül.

Szolgáltatás

A portálon és mobil applikációban a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, melyek körét Szolgáltató bármikor módosíthatja, megszüntetheti. Ide tartoznak a különböző játékok, sorsolások, promóciós játékok, hírlevelek.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a portálon és mobil applikációban megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a portálon és mobil applikációban meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó portálon illetve mobil applikációban megadott e-mail címére.

ÁSZF

a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a portálon és mobil applikációban közzétett Általános Szerződési Feltételei.A Szolgáltató, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


Az adatvédelmi szabályzat elfogadása:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulásán alapul. A felhasználók akik a portálon és mobil applikációban regisztrálnak, a regisztráció során magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen adatvédelmi szabályzatot az ÁSZF-el együtt.

Azon Felhasználók, akik nem regisztrálnak a portálon illetve mobil applikációban, de a Portál valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.


A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira kivéve azon eseteket, amikor a cégadatok között természetes személyek adatai találhatóak.


A regisztráció és az adatkezelés helye: Kidblo.com illetve Kidblo mobil applikáció

Babaigazolvány rendelése esetén a megrendelés leadása, így az adatkezelés helye szintén a Kidblo.com oldalon történik. 

A kezelt adatok köre:

-név, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, 

-megrendelés illetve előfizetés leadása esetén: postázási cím

-Előfizető által feltöltött adatok (fotók, videók, szöveges posztok)

-jogi személyiség esetén: cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási szám, számlázási cím, fotó(k), honlap cím, email cím

- az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése,

- az előfizetés száma, érvényessége,

- a belépések dátuma, időpontja,

- a belépés honlapja.

- az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.

Babaigazolvány megrendelése esetén a kezelt adatokat (baba képe, baba neve, születési ideje, súlya, magassága) a megrendelés teljesítését követően töröljük. Újbóli megrendeléshez az adatok ismételt megadása szükséges. 

Bankkártyás fizetés esetén a fizetés a Stripe nemzetközi fizetési szolgáltatón keresztül történik. A megadott adatok kezelését ők végzik, a Kibocsátó ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá, így ezt nem kezeli. Sikeres fizetés esetén a továbbiakban a Stripe küld értesítést.

Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve veszi igénybe a Portál szolgáltatásait, úgy Szolgáltató Felhasználó tartózkodási helyét (földrajzi hely) is kezeli, amennyiben Android applikáció esetén ennek tényét Felhasználó elfogadja, illetve iOS applikáció esetén ezt Felhasználó engedélyezi.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy - az automatikusan gyűjtött adatok kivételével - a hivatkozott személyes adatok megadása önkéntesen történik, azonban Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy egy adott szolgáltatás igénybevételéhez mely személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelés célja:

a portálon elérhető szolgáltatások, hírlevelek sikeres regisztrációt követően vehetőek igénybe.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

- portálon és mobil applikációban történő regisztráció

- portálon és mobil applikációban elérhető Szolgáltatások igénybevétele

- Felhasználó azonosítása

- Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

- Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

- az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése, piackutatás

- Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a portálon és mobil applikációban külön hozzájárult,

- Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó portálon illetve mobil applikációban regisztrált e-mail címére,

- Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó portálon illetve mobil applikációban regisztrált e-mail címére,

- bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,

- Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,

- promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

Felhasználó elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a portálon és mobil applikációban az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom portálon illetve mobil applikációban megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

Ez nem foglalja magában a rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a portálon illetve mobil applikációban regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF vagy Adatvédelmi szabályzat módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

A Felhasználó többféle tematikus hírlevélre is feliratkozhat, a Szolgáltató csak azon hírleveleket küldi meg a Felhasználónak, amelyre a Felhasználó a portálon illetve mobil applikációban feliratkozott.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő az érintett önkéntes,határozott és tájékozott hozzájárulása alapján jogosult az adatokat kezelni. Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval között bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a portálon illetve mobil applikációban történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye:

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.


Az adatok kezelése:

A felhasználó által megadott adatok határozatlan ideig vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre illetve tárolásra. Törlésre kerülnek az adatok, ha azt a felhasználó kéri, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja már nincs érvényben, vagy ha azt a hatóság kéri.

Amennyiben Szolgáltató más jogalapon nem jogosult a személyes adatok kezelésére, Felhasználó erre vonatkozó kifejezett kérése esetén a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok kezelését köteles megszüntetni, és az adatok törléséről gondoskodni.

Az elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom Felhasználónak történő eljuttatása céljából történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásán kívül más jogalapon nem jogosult az adatokat kezelni.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.


Felhasználó jogai az adatai kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználóknak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben (fenti kapcsolattartó emailcímre) kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A felhasználónak joga van kérni adatai helyesbítését, módosítását, adatai törlését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Adatbiztonság:

A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat. A Felhasználó és a Portál közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.


Cookiek, sütik kezelése

A Szolgáltató cookie-kat (magyarul sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a Felhasználók azonosítását, felismerését a Portál Szolgáltatásainak használata során, lehetővé tegye a Szolgáltatónak, hogy megismerje a Felhasználók érdeklődési körét a Szolgáltatásokkal és a Portállal kapcsolatban, javítsa a Felhasználói élményt, növelje a Portál biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyen közzé. A Felhasználó a cookiek-at a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küld a Szolgáltató a Szolgáltató szerveréről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Portálra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Portál használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Portálon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Portált a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Portált, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Portált. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Portált, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Portálon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Portál cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.naih.hu


Szolgáltató adatai:

Kidblo.com kibocsátó: Karika Melinda e.v.
Adószám: 56772667-1-25
Nyilvántartási szám: 55463311
Székhely: 3528 Miskolc, Radnóti u. 6.
Hivatalos weboldal: www.Kidblo.comwww.Kidblo.huwww.Kidblo.eu


Tárhelyszolgáltató:

Név: EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
 

Regisztrálj vagy lépj be a Kidblo-ba!

Csatlakozz a Kidblo.com közösséghez! A Csatlakozás ingyenes és az is marad! Vezesd babáid és gyermekeid fejlődését a Kidblo naplóban! Hirdesd meg a felesleges kinőt gyermekruhádat, vagy vásárolj olcsóbban! Legyél Te is a szülők közösségében!
Regisztráció
Emlékezz rám
Elfelejtett felhasználónév  Elfelejtett jelszó Aktivációs kód újraküldése

 
 
 
 

Hírlevél

Íratkozz fel a Kidblo hírlevélre, hogy nem maradj le a legújabb családbarát partnereinkről és az Akciós ajánlataikról!

A feliratkozással elfogadod a használati feltételeket.

Partnereink

 • Trevinfo.com
 • Fopark
 • Joomla Event Gallery
 • Automotorcenter
 • Karikuszphoto
 • Kutyafesztival
 • Karikuszdesign
 • Mamaverzum
 • Karacsonyikuponok
 • Holszolizz