Kidblo Menu

Regisztráció
Emlékezz rám
Elfelejtett felhasználónév  Elfelejtett jelszó Aktivációs kód újraküldése

Sign in with LinkedIn

Terms and conditions

 

Regisztrálj vagy lépj be a Kidblo-ba!

Csatlakozz a Kidblo.com közösséghez! A Csatlakozás ingyenes és az is marad! Vezesd babáid és gyermekeid fejlődését a Kidblo naplóban! Hirdesd meg a felesleges kinőt gyermekruhádat, vagy vásárolj olcsóbban! Legyél Te is a szülők közösségében!
Regisztráció
Emlékezz rám
Elfelejtett felhasználónév  Elfelejtett jelszó Aktivációs kód újraküldése

Sign in with LinkedIn

Kidblo.com egy Szülőknek szóló közösségi portál és mobil applikáció, ahol kedvezmények is vehetőek igénybe a rendszerben regisztrált Elfogadóhelyeken amennyiben a látogató az előfizetés megvásárlásával előfizetővé válik.

Az Elfogadóhelyek kedvezményt biztosítanak az előfizető részére.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kibocsátó (Kidblo.com) és Előfizetők illetve Elfogadóhelyek között a Kidblo.com oldalon és mobil applikációban létrejövő előfizetésekkel és az Elfogadóhelyekkel kötött szerződések tartalmát és feltételeit foglalja össze. Ezen rendelkezések irányadóak a 2020. Február 1.-jét követő szerződésekkel kapcsolatosan.

 1. Előfizetés

Előfizető a Kidblo előfizetését Online a Kidblo.com oldalon vagy a Kidblo applikáción keresztül igényelheti.

Előfizető köteles az igénylés során megadott adatait ellenőrizni, valós emailcímet és nevet megadni, hogy probléma esetén fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.

A Felhasználó a Kidblo.com weboldalon keresztül tudja megkötni előfizetését, mellyel kijelenti hogy megismerte, megértette és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit és hozzájárul adatai kezeléséhez.

Az előfizetés névre szól így az előfizetés más személyre át nem ruházható.

1.1. Előfizetési díj megfizetése:

Felhasználó sikeres fizetést követően lesz a Kidblo előfizetője és a Kidblo klub tagja. Az alap előfizetés egy hónapra, a Prémium előfizetés egy évre szól. Az előfizetés lejártát megelőzően emailben küldünk értesítést az előfizetés meghosszabbításának lehetőségéről.

Az online fizetés közbeni probléma esetén, a fizetés meghiúsulása esetén minden esetben a szolgáltatót (a továbbiakban: Fizetési szolgáltató) keresse fel panaszával.

 1. Szerződés létrejötte

A Kibocsátó és Előfizető közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Kidblo.com honlapon való regisztrációt követően az előfizetési adatok kitöltése után az előfizetési díj azonnali megfizetésével jön létre az Előfizető és a Kidblo-Kibocsátó között. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az Előfizető az előfizetés visszaigazolásának időpontjában válik klubtaggá és ezen időponttól azonnal jogosult a kedvezmények és a bővített funkciók igénybevételére.

A Kibocsátó az előfizetésre vonatkozó igényt jogosult elutasítani, amennyiben:

 • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Előfizető valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
 • az Előfizető nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
 • az Előfizető az előfizetési díjat nem fizeti meg.

Kibocsátó az előfizetés díjáról emailben küld számlát az Előfizetőnek az előfizetés dijának sikeres kiegyenlítését követően.

2.1. Előfizetés érvényessége:

Az előfizetés az admin felületen feltüntetett ideig érvényes. Az érvényességi idő lejártát követően az előfizetés érvényét veszti, nem érvényesíthetőek vele a kedvezmények és az oldal bővített funkciói. Ismételt használathoz újbóli megrendelés szükséges, melyről a lejáratot megelőzően emailben értesítjük a tulajdonost.

2.3. Panaszkezelés

Amennyiben érvényes előfizetés esetén az Elfogadóhely megtagadja a kedvezmény érvényesítését, azt minden esetben kérjük ügyfélszolgálatunk felé jelezni, hogy mihamarabb rendezhessük a problémát. A Kidblo semmilyen felelősséget nem vállal az Elfogadóhelyek magatartásáért, általuk közzétett információkért, téves tájékoztatásért, a megvásárolt termékek minőségéért, vagy az igénybevett szolgálatásokért. Termék probléma esetén, illetve szavatossági, jótállási és garancia kérdésekben kérjük minden esetben az Elfogadóhelyet keresse panaszával.

Előfizető panasszal élhet a Kidblo ügyfélszolgálat felé, amennyiben az Elfogadóhely nem a weboldalon (www.Kidblo.com) vagy az applikációban (Kidblo app) szereplő mértékű kedvezményt érvényesít vagy nem érvényesíti a jogos kedvezményét. Az Előfizető a panaszt 3 munkanapon belül jelentheti be a Kibocsátó felé postai úton, minden esetben a kapott számlával/blokkal köteles igazolni, hogy a kedvezmény érvényesítése nem történt meg. Kibocsátó köteles kivizsgálni a jogos panaszt, és felvenni a kapcsolatot az érintett Elfogadóhellyel.

2.4. Előfizető jogai és kötelességei

 • Előfizetőnek joga van a weboldalon (www.Kidblo.com) illetve az applikációban közzétett kedvezmények és a bővített funkciók igénybevételére
 • Előfizető köteles regisztrációja során megadott felhasználónevét és jelszavát biztonságosan tárolni, azt harmadik személy számára nem rendelkezésre bocsátani,.
 1. Előfizetés használata

Előfizető az előfizetési díj megfizetésével válik Előfizetővé (Klubtaggá), ettől kezdve érvényesek rá az Előfizető jogai és érvényesíthetők vele szemben az Előfizető kötelességei.

Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy előfizetésével a weboldalon (www.Kidblo.com) illetve applikációban mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott és nyilvánosan közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.

Az előfizetés harmadik fél részére nem ruházható át, csak az előfizetés tulajdonosa használhatja kedvezmények szerzésére a Kidblo Elfogadóhelyeken.

 1. Elfogadóhelyek regisztrációja

Kibocsátó és cég között a weboldalon történő regisztrációt követően a jelen ÁSZF feltételeinek elfogadásával jön létre a megállapodás. Elfogadóhely kijelenti, hogy az aktuális Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) megismerte, magára nézve az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

Kibocsátó vállalja, hogy az Elfogadóhellyel létrejött szerződés alapján weboldalán (www.Kidblo.com) 10 munkanapon belül közzéteszi az Elfogadóhely adatlapját.

Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa vagy törölje rendszeréből azon Elfogadóhelyeket, melyek valótlan adatokat közöltek, nem megfelelő magatartást tanúsítanak a Klubtagok kedvezmény érvényesítése során vagy indokolatlanul megtagadják az előfizetés elfogadását és kedvezmény érvényesítését. Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy az Elfogadóhelyeket megváltoztassa. Az aktuális és érvényes Elfogadóhelyekről minden esetben a weboldalon (www.Kidblo.com) illetve az applikációban lehet értesülni.

Elfogadóhelyeknek lehetőségük van “Kidblo Elfogadóhely” matricák megvásárlására és kiragasztására üzletük/cégük telephelyének bejáratára, vásárlók által jól látható helyre.

Az Elfogadóhely által biztosított rögzített kedvezmény érvényesítése az Elfogadóhely adatlapján a bővebb ismertetőjénél leírtak szerint történik.

Elfogadóhely szerződés határozatlan időtartamra jön létre, az egyoldalúan nem módosítható. Amennyiben Elfogadóhely nem kíván továbbiakban partnere maradni a Kidblo rendszernek, azt a Kibocsátó felé írásban, postai úton tudja jelezni.

Szerződésszegés esetén a Kibocsátó azonnali hatállyal megszünteti partneri jogviszonyát az Elfogadóhellyel és törli azt az Elfogadóhelyek közül. Szerződésszegés Elfogadóhely részéről, ha együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, ha nem teljesíti jelen szerződésben rögzített vállalásait, ha nyilvánvalóan jogos panasz esetén nem ismeri el felelősségét, ha a Kibocsátó Kidblo.com jó hírnevét sérti, ha Kibocsátóval versengő vállalkozást indít, vagy annak létrejöttét elősegíti, ha Kibocsátó szerzői jogait, üzleti titkait megsérti, vagy olyan magatartást mutat, mely ellenkezik a Kidblo Kibocsátó jogos érdekeivel, vagy Kibocsátó részére közvetve vagy közvetlenül kárt okoz.

Kibocsátó vállalja, hogy weboldalán (www.Kidblo.com) és mobil applikációjában jól áttekinthető, közérthető módon közzéteszi minden Kidblo Elfogadóhely adatait, melyek Előfizető számára lehetővé teszik az Elfogadóhelyek áttekintését listázva és tematikusan. Az Előfizető kizárólag a weboldalon (www.Kidblo.com) és applikációban az Elfogadóhelyeknél közzétett kedvezmény igénybevételére jogosult, az Elfogadóhely adatlapján a bővebb ismertetőjénél leírtak szerint.

4.1. Elfogadóhelyek jogai és kötelességei

 • Elfogadóhely köteles a szerződésben vállalt kedvezmény érvényesítésére, amennyiben az Előfizető felmutatta mobiltelefonján az aktív előfizetését, vagy a Klub kártyáját
 • Elfogadóhely jogosult megtagadni a kedvezmény érvényesítését amennyiben felmerül a csalás lehetősége, ha az Előfizető nem tudja bemutatni a mobiltelefonján az érvényes előfizetését, vagy a Klubkártyáját.
 • Hatósági áras termékekre - pl. dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobilegyenleg feltöltés, autópálya-matrica, újság, - nem köteles kedvezményt nyújtani.
 • Elfogadóhely köteles saját költségén részletesen tájékoztatni munkatársait, alkalmazottait a Kidblo előfizetők számára a kupon elfogadás jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti módjáról, kötelességeiről, annak gyakorlati működéséről, a kedvezmény mértékéről, a kedvezmény elfogadásának gyakorlatáról,
 • Elfogadóhelyet a kedvezmény biztosításának elmulasztása esetén felelősség terheli.
 • Elfogadóhely köteles megadni egy kapcsolattartó személyt és állandó elérhetőségét hogy a partneri együttműködés folyamatosan fenntartható legyen.
 • Kibocsátó vállalja, hogy Elfogadóhely rendelkezésére bocsát minden Kidblo kedvezmény elfogadásához szükséges védjegyet, logót és ezek esetleges változásairól folyamatosan elektronikus formában és weboldalán tájékoztatja.
 • Elfogadóhely az általa nyújtott kedvezmény mértékét egyoldalúan nem módosíthatja,
 • Elfogadóhely a kedvezmény érvényesítését a szerződésben illetve a weboldalon közzétett adatlapján részletezett módon vállalja.

Kibocsátó és Elfogadóhely köteles egymással minden olyan változást megosztani, mely partneri együttműködésüket érinti (pl. Rendszerleállások, logók, arculati elemek megváltoztatása, elérhetőség vagy működésbeli változások).

Kibocsátó és Elfogadóhely kötelezettséget vállalnak, hogy minden tudomásukra jutott adat és információ üzleti titoknak minősül, azokat bizalmasan kezelik, azok harmadik fél részére nem adhatóak ki, nem ruházhatóak át.

Kibocsátó az Elfogadóhely által rendelkezésére bocsátott cégnevet, logót korlátozásmentesen felhasználhatja a Kidblo promóciójával, értékesítésével kapcsolatosan.

Kibocsátó nem tartozik felelősséggel amennyiben az Elfogadóhely nem teljesít, nem fogadja el, vagy megtagadja a kedvezmény érvényesítését.

Kibocsátó továbbá nem vállal felelősséget az Elfogadóhely által saját weboldalán közölt tartalmakért, reklámjaiért, téves vagy megtévesztésre alkalmas információkért.

Elfogadóhely hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó alkalmanként megkeresse egyéb promóciókkal, marketing és reklám célú ajánlatokkal, azonban ez nem eredményezheti Elfogadóhely jogos érdekeinek sérelmét vagy indokolatlan zavarást.

 1. Szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik:

 • Közös megegyezéssel
 • Jelen ÁSZF bármely pontjának megszegésével vagy megsértésével
 • A jogosultság feltételeinek megszűnésével
 • Előfizető esetén az előfizetés érvényességi idejének lejártával.

Szerződés megszűnése esetén felek kötelesek rendezni egymással szemben fennálló követeléseiket. Az Előfizető által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza.

A Kibocsátó nevében a Kidblo alkalmazottja vagy megbízottja (üzletkötő) jogosult eljárni. Üzletkötő köteles magát igazolni a cégnek szerződés megkötése során.

A Kibocsátó az Előfizető adatait az előfizetés érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, az Előfizetési díj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) megváltoztatására, melyről minden érintett felet haladéktalanul értesít elektronikus levél (email) formájában illetve a www.Kidblo.com weboldalon. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

 1. Záró rendelkezések

A honlapon (www.Kidblo.com) szereplő információkat , Elfogadóhelyek adatait kizárólag a Kidblo.com jogosult kezelni és felhasználni. Az adatkezelési információk az Adatkezelési Szabályzatban olvashatóak. A Kibocsátó és az Előfizető illetve Kibocsátó és Elfogadóhely között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Kibocsátó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kibocsátó adatai:

Kidblo Kibocsátó: Lipták Melinda e.v.

Adószám: 67094284125

Nyilvántartási szám: 43322318

Székhely: 3528 Miskolc, Radnóti u. 6.

Hivatalos weboldal: www.Kidblo.com, www.Kidblo.hu, www.Kidblo.eu 

 

Regisztrálj vagy lépj be a Kidblo-ba!

Csatlakozz a Kidblo.com közösséghez! A Csatlakozás ingyenes és az is marad! Vezesd babáid és gyermekeid fejlődését a Kidblo naplóban! Hirdesd meg a felesleges kinőt gyermekruhádat, vagy vásárolj olcsóbban! Legyél Te is a szülők közösségében!
Regisztráció
Emlékezz rám
Elfelejtett felhasználónév  Elfelejtett jelszó Aktivációs kód újraküldése

Sign in with LinkedIn

 
 
 

Partnereink

 • Trevinfo.com
 • Karikuszphoto
 • Fopark
 • Holszolizz
 • Automotorcenter
 • Kutyafesztival
 • Karikuszdesign
 • Mamaverzum
 • Karacsonyikuponok